Inleiding

DE BELMAN TRIATLON IN ROBERTVILLE

Het is de verantwoordelijkheid van de atleet om het reglement met aandacht te lezen.
Downloaden in NL

Of in FR

Start

 1. De opwarming voor het zwemmen moet plaatsvinden voor de startlijn een half uur voor de start.
 2. De deelnemers respecteren ten allen tijde de beslissingen en aanwijzingen van de scheidsrechters omtrent de startpositie.
 3. Een valse start (vertrek van de deelnemer voor het gegeven startsignaal) leidt onmiddellijk tot diskwalificatie.
 4. Het startsignaal wordt gegeven met de voeten in het water.

Zwemmen

 1. Het dragen van een wetsuit is toegestaan wanneer de temperatuur van het water niet hoger is als 24°C. De wetsuit mag niet uitgetrokken worden voor de wisselzone. De deelnemer is verantwoordelijk voor het opbergen in de daartoe aangewezen tas van zijn wetsuit. Om verlies of verwarring te vermijden, wordt het aangeraden uw naam en voornaam op uw wetsuit te vermelden. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies van materiaal van de deelnemers.
 2. In het geval van een te hoge watertemperatuur en het verbod op het dragen van een wetsuit, mogen de deelnemers alleen een zwembroek of badpak dragen. De deelnemers mogen geen extra zwembroek of badpak dragen.
 3. Bijkomende hulpmiddelen voor het zwemmen zoals plankjes, handschoenen, maskers en snorkels, vestjes, zwemvliezen of elk ander drijfmiddel zijn strikt verboden.
 4. De deelnemer is VERPLICHT de door de organisatie geleverde badmuts te dragen.
 5. Alleen officiële boten en reddingsboten van de organisatie BelMan zijn toegelaten op het water tijdens de wedstrijd.
 6. Het is verboden om tijdens het zwemmen een kortere weg te kiezen of een deel van het circuit af te snijden.
 7. De deelnemer mag niet de bodem gebruiken bij het zwemmen om zich af te zetten en mag zich niet vasthouden aan een boot in beweging.
 8. Het is verboden voor de deelnemer om zijn uitrusting, of een deel ervan, aan derden te overhandigen bij het verlaten van het water.

Wisselzone

 1. De helm voor het fietsen en de fietsschoenen mogen in de tas van de deelnemer gestoken worden of aan de fiets bevestigd worden.
 2. In de wisselzone zwemmen/fietsen zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het uitpakken van het fietsmateriaal en voor het correct opbergen van de zwemspullen in de tas.

In de wisselzone fietsen/lopen zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het uitpakken van het loopmateriaal en voor het correct opbergen van de fietsspullen in  de tas.

De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies van materiaal van de deelnemers.

Fietsenpark

 1. Tijdens de check-in mogen de fietsschoenen op de klikpedalen zitten.
 2. De deelnemer neemt zelf zijn fiets uit het rek.
 3. Hij of zij moet de aangeduide richtingen, in- en uitgangen respecteren in het fietsenpark.
 4. De deelnemer loopt met de fiets aan de hand in het fietsenpark, er mag dus niet gefietst worden in het fietsenpark. Na het verlaten van de wisselzone mag de deelnemer pas op de fiets plaatsnemen vanaf de aangeduide lijn.
 5. Bij terugkeer in het fietsenpark, moet de deelnemer van zijn fiets afstappen bij de ingang van het fietsenpark vanaf de aangeduide lijn.
 6. Bij het terugkeren in het fietsenpark, zet de deelnemer zelf zijn fiets in het rek op de daarvoor bestemde plaats (aangeduid met zijn persoonlijk nummer).
 7. In het fietsenpark lopen de deelnemers met de fiets aan de hand en met de helm op het hoofd, met de sluiting dichtgemaakt.

Fietsen

 1. Stayeren is niet toegestaan tijdens de BelMan (Aspiration-Abri regel)
 2. De deelnemer moet steeds zo veel mogelijk rechts houden op de weg.
 3. Hij of zij moet de wegcode respecteren en bochten mogen niet worden afgesneden.
 4. De atleet moet de regel van de ‘Aspiration Abri’ respecteren : Stayeren betekent dat een atleet in de stayer-zone van een andere atleet komt. Stayerzone achter een concurrent : een rechthoek van 10 meter bij 3 meter (voorwiel-voorwiel).
 5. Op het fietscircuit is er één ‘penalty box’, er is tevens een ‘penalty box’ aanwezig in de wisselzone.
 6. Het dragen van een (niet beschadigde !) helm tijdens het fietsen is verplicht. De helm moet vastgemaakt worden, de riempjes mogen niet los hangen.
 7. Het persoonlijke wedstrijdnummer moet gedurende de hele wedstrijd zichtbaar zijn en tijdens het fietsen op de rug gedragen worden. Alle aanpassingen aan dit persoonlijke nummer zijn verboden.
 8. De deelnemers mogen, indien zij pech hebben met de fiets tijdens de wedstrijd, alleen de fiets repareren met gereedschap wat zij op dat moment bij zich dragen. Er is geen pechassistentie voorzien door de organisatie.
 9. De sticker met het persoonlijke wedstrijdnummer moet om de zadelpin bevestigd worden en op deze manier dat het nummer ten allen tijde leesbaar is. Alle aanpassingen aan dit persoonlijke nummer zijn verboden.
 10. De stickers voor de helm moeten links, rechts en voor op de helm geplakt worden. Alle aanpassingen aan deze persoonlijke nummers zijn verboden.
 11. De deelnemer die ingehaald wordt door een andere deelnemer moet zich meteen en  zodanig laten afzakken totdat er een afstand van minimum 10 meter ontstaat tussen het voorwiel van de achterligger en het achterwiel van de voorligger.
 12. Wanneer een deelnemer ingehaald wordt door een andere deelnemer, is het zijn eigen verantwoordelijkheid om uit de stayer-zone te gaan en een afstand van tenminste 10 meter te nemen. Een deelnemer wordt ingehaald zodra het wiel van de achterligger het wiel van de voorligger passeert.
 13. De atleten zijn VERPLICHT om de door de organisatoren aangeduide ‘eco zones’ te respecteren en afval in deze zones te dumpen. Afval (bekers, bidons, voedsel,..) dat niet in deze zones wordt weggeworpen kan een sanctie opleveren voor de deelnemer.
 14. De deelnemer moet aangepaste en fatsoenlijke kledij dragen. Er mag niet met ontbloot bovenlichaam gefietst of gelopen worden.
 15. De atletenmogen geen radio, mobiele telefoon, MP3 speler of andere dergelijke apparaten gebruiken tijdens de wedstrijd.

Lopen / coaching

 1. Onder ‘coaching’ tijdens het lopen verstaat men het aanmoedigen van de deelnemers door te praten en te roepen vanaf de zijlijn. Coaching is toegestaan zonder het gebruik van elektronische apparatuur of stemversterkers.
  Alle andere vormen van coaching tijdens de wedstrijd door toeschouwers (het volgen van de deelnemers te voet, per auto, op de fiets, op rolschaatsen,..etc.) wanneer de deelnemer zich verplaatst zijn verboden. Toeschouwers mogen zich niet op het circuit begeven en mogen de deelnemers niet (achter)volgen. Deelnemers mogen niet geholpen worden, op welke manier dan ook, tijdens de wedstrijd door toeschouwers of derden.
 2. Het is verboden voor de deelnemer om het loopcircuit te verlaten, een kortere of een andere weg te kiezen.
 3. Het persoonlijke wedstrijdnummer moet ten allen tijde duidelijk zichtbaar blijven op de voorzijde van de deelnemer.
 4. De deelnemer moet aangepaste en fatsoenlijke kledij dragen. Er mag niet met ontbloot bovenlichaam gefietst of gelopen worden.
 5. De atleten mogen geen radio, mobiele telefoon, MP3 speler of andere dergelijke apparaten gebruiken tijdens de wedstrijd.
 6. De deelnemers zijn verplicht om de door de organisatoren aangeduide ‘eco zones’ te respecteren en afval in deze zones te dumpen. Afval (bekers, bidons, voedsel,..) dat niet in deze zones wordt weggeworpen kan een sanctie opleveren voor de deelnemer.

Tijdslimieten

De tijdslimieten per discipline zijn als volgt:

Zwemmen : 45 minuten voor de Standard Distance en 1u15 voor de Half Distance.

Zwemmen + fietsen + lopen: 4 uur voor de Standard Distance en 8 uur voor de Half Distance.

Milieuregels

 1. Het is verboden om met slippers of sandalen (van eender welk materiaal) aan de start te komen van de Triatlon van Brussel.
 2. De deelnemers zijn verplicht om de door de organisatoren aangeduide ‘eco zones’ te respecteren en afval in deze zones te dumpen. Afval (bekers, bidons, voedsel,..) dat niet in deze zones wordt weggeworpen kan een sanctie (gele of rode kaart) opleveren voor de deelnemer. Respecteer de natuur !

Eindresultaten van de wedstrijd

De scheidsrechterlijke uitspraak bepaalt de einduitslag van de wedstrijd (en neemt tevens beslissingen in geval van dopingschorsingen).

Einduitslagen zijn definitief. Geen enkel rechterlijk protest kan aangetekend worden in verband met de einduitslagen.

Doping

De atleet accepteert, door zijn deelname, de algemene regels van de BelMan en geeft tevens toestemming tot het ondergaan van een dopingtest.