Algemene Informatie

De Internationale Belman Triatlon heeft op 21 juni 2020 voor de 8ste maal plaats rond het meer van Robertville in de adembenemende Belgische Ardennen.

U heeft de keuze uit volgende afstanden:

Half DistanceStandard DistanceSprint Distance
Swim 1,9 km0,9 km750 m
Ride 95 km40 km20 km
Run 22 km12 km5 km

De starttijden :

 • SPRINT DISTANCE
  De race start om 9.30 uur precies!
 • STANDARD DISTANCE & RELAIS
  De race start om 9 uur precies!
 • HALF DISTANCE & RELAIS
  De race start om 9 uur precies!

Zoals u kan zien kan u kiezen om Single deel te nemen maar u heeft ook de mogelijkheid om in team de triatlon te finishen.

(Bekijk ook ons Vademecum)

In uw wedstrijdpakket kunt u het volgende vinden:

 • 1 wedstrijdnummer en 8 veiligheidsspelden
 • 1 elektronische chip
 • 1 armbandje atleet
 • 1 badmuts Belman Triatlon
 • 1 sticker voor rond de zadelpin van uw fiets
 • 2 (kleine) stickers voor op uw helm
 • 3 (grote) stickers voor op uw tassen

Uw inschrijving bevat:

 • 2 toegangskaarten voor het strand van Robertville
 • Verschillende drankjes tijdens het gehele weekend
 • Etixx sportvoeding
 • Ontvangst met een ontbijt op de dag van de wedstrijd
 • Een kit atleet met verchillende producten
 • Een badmuts Belman Triatlon
 • Een t-shirt Finisher Belman Triatlon
 • Een medaille Belman Triatlon
 • Verschillende goodies van onze sponsors

 

Uw persoonlijke wedstrijdnummer moet gedurende de hele wedstrijd gedragen worden.

Uw wedstrijdnummer, uw armbandje, uw elektronische chip en uw gepersonaliseerde fiets zijn nodig om de wisselzones te kunnen betreden en te verlaten.

Medische informatie :

Op de achterzijde van uw persoonlijk wedstrijdnummer staat een korte medische vragenlijst. Wij vragen u deze vragenlijst voor uw eigen veiligheid volledig in te vullen. Het medische team mag ten allen tijde een deelnemer doen stoppen of diskwalificeren indien zijn of haar eigen veiligheid in het gedrang komt. Het is echter niet zo dat u gediskwalificeerd wordt als u door het medisch team gevraagd wordt om te stoppen. Bij de finish van de Belman en de Brussels Triathlon kunt u het hoofdkwartier vinden van de medische staf.

Controle voor de start:

Een inspectie van uw helm en uw fiets is voorzien aan de ingang van de wisselzone.

Zorg ervoor dat al uw materiaal in orde is. Wij vragen aan alle deelnemers te starten met materiaal dat zich in een uitstekende conditie bevindt.

Wees voorbereid! Zorg dat u tijdens de wedstrijd de noodzakelijke spullen bij u hebt voor het vervangen van een band en een kleine pomp of een CO2 pomp.

Een technische mobiele bijstand is voorzien op het parcours.

Licentie:

Een triatlon-licentie is verplicht om te kunnen deelnemen aan de Belman en de Brussels Triathlon. Men kan ter plaatse een daglicentie kopen.

Gelieve hiervoor :

 • het inschrijvingsformulier voor een daglicentie in te vullen en te ondertekenen,
 • het gevraagde bedrag te regelen,
 • een medisch attest van een arts te overhandigen met de toestemming voor het deelnemen aan de BelMan en aan de discipline ‘Full & Relay distance’, de datum van dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaand aan de start van de race.

Registratieprocedure:

Tijdens de registratie in het hoofdkwartier van de Belman Triatlon te Roberville, vragen wij u om de volgende gegevens voor te leggen :

 • De confirmatie van uw inschrijving aan de Belman Triatlon
 • Een geldige triatlon-licentie
 • Uw identiteitskaart

BELANGRIJK:

De organisatie BelMan, zijn leden en alle personen in dienst van de Belman Triatlon die bijdragen aan een goed verloop van de wedstrijd, zijn in geen enkel geval verantwoordelijk of wettelijk aansprakelijk voor ongevallen van of door de atleten/deelnemers, diefstal of schade aan materiaal dat door de atleten persoonlijk gebruikt wordt. Met het inschrijven aan de Belman en de Brussels Triathlon gaat de atleet akkoord met dit gegeven en accepteert zo automatisch dat de organisatoren van de Belman en de Brussels Triathlon niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor ongevallen van de atleten/deelnemers, diefstal of schade aan materiaal dat door de atleten persoonlijk gebruikt wordt. Elke deelnemer aan de BelMan is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen materiaal en draagt er zorg voor dat dit materiaal reglementair in orde is. In geval van een ongeval tijdens de BelMan kunnen de deelnemers of de verzekeringspartij(en) van de deelnemers op geen enkele manier de eigenaars of beheerders van de wegen en paden verantwoordelijk stellen, zelfs mochten de wegen en/of paden zich in een slechte staat bevinden op het moment van het ongeval. De deelnemer aan de Belman en de Brussels Triathlon verklaart door zijn inschrijving en registratie zijn akkoord met de gestelde regels van de Belman en de Brussels Triathlon. De deelnemer aan de Belman en de Brussels Triathlon verklaart door zijn inschrijving en registratie dat zijn gezondheid en lichamelijke conditie het toelaat deel te nemen aan de Belman en de Brussels Triathlon en dat hij op de hoogte is van de gestelde lichamelijke vereisten om aan de Belman en de Brussels Triathlon deel te nemen. De deelnemer aan de Belman en de Brussels Triathlon verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij op de hoogte is de eventuele gevaren en andere risico’s dat de deelname met zich meebrengt en verklaart formeel door zijn inschrijving en registratie dat hij op eigen risico deelneemt aan de Belman en de Brussels Triathlon. De organisatoren kan en heeft het recht om op elk moment te beslissen om de wedstrijd te annuleren, te onderbreken of vroegtijdig te beëindigen, dit voor verschillende redenen : in geval van slechte weersomstandigheden, bosbranden of elk ander onvoorzien of onvoorspelbaar motief of ramp. In deze gevallen van overmacht, kan er op een geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op een eventuele terugbetaling van de inschrijvingskosten en de deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie akkoord te gaan met dit gegeven en af te zien van enige aansprakelijkheid van de Belman en de Brussels Triathlon. De deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij kennis heeft genomen van de door de BelMan vermelde informatie op de website. De deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij zijn toestemming geeft aan de organisatoren van de Belman en de Brussels Triathlon om gemaakte foto’s, beelden en filmmateriaal te gebruiken in de media en op de website van de Belman en de Brussels Triathlon. De persoonlijke gegevens van alle deelnemers worden bewaard door de organisator van de Belman en de Brussels Triathlon en zullen alleen gebruikt worden in functie van de BelMan. De namen van de deelnemers worden vermeld op de website (lijst met deelnemers en de resultaten).