Registreer

Voor de Belman Triatlon in Robertville:

Registreer hier

 

Gelieve te noteren dat het doorgeven van uw inschrijving aan een andere deelnemer niet is toegestaan.

Annulering:

 • 50% terugbetaling van uw inschrijving tot 1 st mei 2020.
 • Na 1 st mei 2020 zal geen enkele terugbetaling meer plaatsvinden. Het organisatie-comité zal uitmaken of de inschrijving overgedragen mag worden naar de volgende editie.
 • In geval van annulering van het evenement als gevolg van Corona Virus, kunnen we, gezien de investeringen van het team voor de realisatie van dit evenement, geen terugbetaling doen, maar we stellen uw registratie graag uit naar de volgende editie van BelMan.

Inhoud van uw registratie


Vanaf €50 p/p Deelname

 • 2 toegangskaarten voor het strand van Robertville
 • Verschillende drankjes tijdens het gehele weekend
 • Ontvangst met een ontbijt op de dag van de wedstrijd
 • Een kit atleet met verchillende producten
 • Een badmuts Belman Triathlon
 • Etixx sportvoeding
 • Een t-shirt Finisher Belman Triathlon
 • Een medaille Belman Triathlon
 • Verschillende goodies van onze sponsors
Important
BELANGRIJK:

De organisatie BelMan, zijn leden en alle personen in dienst van de BelMan die bijdragen aan een goed verloop van de wedstrijd, zijn in geen enkel geval verantwoordelijk of wettelijk aansprakelijk voor ongevallen van of door de atleten/deelnemers, diefstal of schade aan materiaal dat door de atleten persoonlijk gebruikt wordt. Met het inschrijven aan de BelMan  gaat de atleet akkoord met dit gegeven en accepteert zo automatisch dat de organisatoren van de BelMan niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor ongevallen van de atleten/deelnemers, diefstal of schade aan materiaal dat door de atleten persoonlijk gebruikt wordt. Elke deelnemer aan de BelMan is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen materiaal en draagt er zorg voor dat dit materiaal reglementair in orde is. In geval van een ongeval tijdens de BelMan kunnen de deelnemers of de verzekeringspartij(en) van de deelnemers op geen enkele manier de eigenaars of beheerders van de wegen en paden verantwoordelijk stellen, zelfs mochten de wegen en/of paden zich in een slechte staat bevinden op het moment van het ongeval. De deelnemer aan de BelMan verklaart door zijn inschrijving en registratie zijn akkoord met de gestelde regels van de BelMan. De deelnemer aan de BelMan verklaart door zijn inschrijving en registratie dat zijn gezondheid en lichamelijke conditie het toelaat deel te nemen aan de BelMan en dat hij op de hoogte is van de gestelde lichamelijke vereisten om aan de BelMan deel te nemen. De deelnemer aan de BelMan verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij op de hoogte is de eventuele gevaren en andere risico’s dat de deelname met zich meebrengt en verklaart formeel door zijn inschrijving en registratie dat hij op eigen risico deelneemt aan de BelMan. De organisatoren kan en heeft het recht om op elk moment te beslissen om de wedstrijd te annuleren, te onderbreken of vroegtijdig te beëindigen, dit voor verschillende redenen : in geval van slechte weersomstandigheden, bosbranden of elk ander onvoorzien of onvoorspelbaar motief of ramp. In deze gevallen van overmacht, kan er op een geen enkele manier aanspraak gemaakt worden op een eventuele terugbetaling van de inschrijvingskosten en de deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie akkoord te gaan met dit gegeven en af te zien van enige aansprakelijkheid van de BelMan. De deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij kennis heeft genomen van de door de BelMan vermelde informatie op de website. De deelnemer verklaart door zijn inschrijving en registratie dat hij zijn toestemming geeft aan de organisatoren van de BelMan om gemaakte foto’s, beelden en filmmateriaal te gebruiken in de media en op de website van de BelMan. De persoonlijke gegevens van alle deelnemers worden bewaard door de organisator van de BelMan en zullen alleen gebruikt worden in functie van de BelMan. De namen van de deelnemers worden vermeld op de website (lijst met deelnemers en de resultaten).