Triatlon licentie

Triatlon licentie verplicht

Om te kunnen deelnemen aan de Belman Triatlon, bent u verplicht in het bezit te zijn van een triatlon licentie en deze te presenteren bij uw registratie op de dag van de competitie in Robertville. Opgelet, kunt u deze licentie niet voorleggen, dan kunt u niet deelnemen aan de Belman Triatlon!

Wij vragen u dan ook onderstaande informatie aandachtig te lezen. Op deze manier bent u op tijd in orde met uw documenten en vermijden we stress-situaties bij de registratie, dit vooral in uw eigen belang want zonder licentie, kunt u niet starten!

A) U bent houder van een nationale (Belgische) triatlon licentie 2018:

Vermeld dit document (samen met uw identiteitsbewijs) op uw persoonlijke checklist en zorg ervoor dat u deze licentie kunt voorleggen bij de registratie op de dag van de competitie in Brussel. Samen met uw nationale triatlon licentie 2018 moet u ook uw identiteitsbewijs voorleggen.

B) U bent geen houder van een nationale (Belgische) triatlon licentie 2018:

Alvorens te registreren in het hoofdkwartier van de BelMan kunt u ter plaatse een daglicentie kopen. Om een daglicentie te verkrijgen moet u het volgende doen :

  • het inschrijvingsformulier voor een daglicentie invullen en ondertekenen: 30€ (Half Distance), 20€ (Standard Distance), 10€ (Sprint Distance)
  • een identiteitsbewijs voorleggen,
  • het gevraagde bedrag regelen,
  • een medisch attest van een arts overhandigen met de toestemming voor het deelnemen aan de Brussels Triathlon en aan de discipline ‘*vul aan* distance’, de datum van dit attest mag niet ouder zijn dan 1 jaar voorafgaand aan de startdag van de Belman Triathlon.

Het medisch attest is verplicht voor het verkrijgen van een sportlicentie in België. Deze verplichting geldt voor alle sporten en competities. Gezien deze verplichting, moet uw arts het volgende vermelden op het desbetreffende attest ; de datum van de medische controle en uitschrijving van het attest, naam, voornaam en geboortedatum van de deelnemer, stempel en handtekening van de arts. Indien er één van deze elementen ontbreekt op het medisch attest, dan wordt het medisch attest als ongeldig beschouwd.